محمدرضا عطوان

Mohammadreza Atwan
محمدرضا عطوان

من کی هستم؟

محمدرضا عطوان، توسعه‌دهنده فول‌استک

Books
بهترین کتاب‌ها را بخوانید

کتاب

کتاب‌های مورد علاقه من

projects
پروژه‌ها

پروژه‌ها

پروژه‌های شخصی و دیگر پروژه‌های من

Break Time
زنگ تفریح – کد با قهوه 🙂

زنگ تفریح

وقت استراحته! بزن بریم 🙂

اعلان آخرین مطالب و نوشته‌هام رو برات بفرستم؟ نه آره